Wat biedt Payrolling

Geen administratieve rompslomp, geen contract beheer, geen personeel u betaald de gewerkte uren,
alle financiële en fiscale zaken regelen wij voor u als inlener, voor zowel flexibel en vast personeel.
Alle kosten in één tarief, weet u wat uw vaste kosten voor uw werknemers zijn?

Wat heeft payrolling meer te bieden dan u accountant! Accountant Payrolling
Verlost van alle periodieke administratieve rompslomp N J
Signalering cao en wetswijzigingen per medewerker N J
Correct toepassen van de cao per werknemer J J
Juridisch correcte arbeidsovereenkomsten J J
Uitsluitend de gewerkte uren factureren N J
Exacte kostenkennis per werknemer N J
Voorfinanciering van de salarissen N J
Voorfinanciering van de pensioenen N J
Gegevens aanleveren bij de pensioenfondsen J J
Inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag toepassen N J
Collectieve Arbodienst N J
Collectieve verzuimverzekering N J
Verzuimbegeleiding N J
Geen ziekterisico’s N J
Kostenbesparend N J
Ontslagprocedures N J
Salarisadministratie J J
Medewerker (cultuurdrager) blijft in dienst van de werkgever J N
Medewerker blijft bij het pensioenfonds van de werkgever J N
Online urenregistratie J J
Online facturatie J J
App. Voor de smartphone of tablet N J