Wat biedt JobTimize

Met JobTimize betaalt u een all-in tarief voor uitsluitend de gewerkte uren.
Uw medewerkers blijven bij u in dienst, maar wij nemen alle administratieve processen over.

Wat is er geregeld bij Accountant Payrolling JobTimize
Verlost van alle periodieke administratieve rompslomp N J J
Signalering cao en wetswijzigingen per medewerker N J J
Correct toepassen van de cao per werknemer J J J
Juridisch correcte arbeidsovereenkomsten J J J
Uitsluitend de gewerkte uren factureren N J J
Exacte kostenkennis per werknemer N J J
Voorfinanciering van de salarissen N J J
Voorfinanciering van de pensioenen N J J
Gegevens aanleveren bij de pensioenfondsen J J J
Inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag toepassen N J J
Collectieve Arbodienst N J J
Collectieve verzuimverzekering N J J
Verzuimbegeleiding N J J
Geen ziekterisico’s N J J
Kostenbesparend N J J
Ontslagprocedures N J J
Salarisadministratie J J J
Medewerker (cultuurdrager) blijft in dienst van de werkgever J N J
Medewerker blijft bij het pensioenfonds van de werkgever J N J
Online urenregistratie J J J
Online facturatie J J J
App. Voor de smartphone of tablet N J J